Kalite Anlayışı

Üretimde Mükemmelliyet

Rot İnşaat rekabetin olduğu günümüz iş dünyasında şirketleri birbirinden ayıran noktanın kaliteye olan bağlılık olduğunun bilincindedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve beklentilerini karşılamak öncelikli hedefimizdir. Projenin her aşamasında yüksek performans ve arzu edilen kaliteyi sağlayabilmek için profesyonel Kamer çalışanları sürekli olarak müşterilerimizle interaktif iletişimdedir. Kamer İnşaat olarak müşteri memnuniyetini saha içinde ve dışında yaptığımız görüşmelerle düzenli olarak ölçmekte ve sürekli iyileştirme anlayışı ile servis kalitesini sistemli bir şekilde geliştirmekteyiz.

İnsan Kaynakları Yatırımı

Rot İnşaat olarak seçkin yeteneklere ve vasıflara sahip çalışanlarımızın yarattığı takım ruhu ile hedeflenen amaçlara başarı ile ulaşmaktayız. Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve amaçlarına ulaşmada ihtiyaç duydukları motivasyonu sağlamak için gerekli eğitim desteğini sağlıyoruz. Başarılamızda en büyük paya sahip çalışanlarımızın en değerli kaynağımız olduğunu biliyor ve onlara yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sürekli Gelişim

Rot İnşaat faaliyet gösterdiği sektörlerde rekabet avantajı koruyabilmek için hem bireysel hem de kurumsal seviyede sürekli gelişimi sağlamanın önemli bir faktör olduğunun bilincindedir.. Rot İnşaatt şemsiyesi altında kurulan Araştırma ve Geliştirme birimimiz ile teknolojideki gelişmeler yakından takip edilerek şirketin ilgi alanlarına yönelik yenilikler getirme çabasındadır. Rot İnşaat’da kurumun ve bireylerin performansı bir bütün olarak iç denetlemelerle düzenli olarak izlenmektedir. Bu da yürütme kodlarımızın tüm zamanlarda uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. Uygulamanın verimliliğini korumak ve iyileştirmek için prosedür ve performans kriterleri yönetim tarafından sık aralıklarla değerlendirilmektedir ve tüm operasyonlarımızın her aşamasında çıta her gün daha da yükselmektedir.Rot İnşaat çalışanlarına yatırım yapmaktadır. Sadece en seçkin yeteneklere ve vasıflara sahip insanları seçmekle kalmayıp aynı zamanda bu yüksek kalibredeki kişileri tüm operasyonlarında verimliliği arttırabilmek için sürekli eğitime tabi tutmaktadır. Rot İnşaat sürekli gelişim için çalışanlarının, müşterilerinin ve üçüncü şahısların geri beslemelerini ve önerilerini her zaman kullanmaktadır.

Çevre, İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Ve Sosyal Sorumluluk Bilinci

Rot İnşaat, kendi işi dahilinde çevre meseleleri ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili düzenlemelere katiyetle riayet etmekte, iş etiğine kesinlikle uymakta olup çevre kirliliği ve iş kazaları hususunda azami dikkati göstermekte ve uygun atık yönetimi, geri dönüşüm ve tekrar kullanım uygulamaları konusunda da çalışanlarını motive etmekte ve cesaretlendirmektedir.

Temsilcilerimiz

İş Ortaklarımız Ve Temsilcilerimiz